• SKAPANDE SKOLA /WORKSHOPS

  Video below. For more information in English please contact us.

  Freestyle Phanatix erbjuder antingen workshop eller föreställning kombinerad med workshop. Välkommen att prata med oss om vilket upplägg som skulle passa bäst för er!

  (svenska)

  Workshop:

  Beatbox & Dans

  I detta program får eleverna lära sig ett nytt instrument, sig själv. Med röst och kropp som verktyg får de möjlighet att uttrycka sig på ett nytt sätt. I både dans- och beatboxworkshopen får eleverna också leka sig fram till nya kunskaper om rytm och rörelse. Eleverna får även en inblick i en stor musikkultur, nya kulturuttryck och den livsstil som hiphop är.

   

  Upplägg
  Eleverna får använda sig själv som instrument och lära sig att skapa rytmer och musik med röst och kropp. Tillsammans med våra professionella instruktörer får de praktiskt prova sig fram till kunskap inom dans och beatbox.

   

  Eget skapande

  Dans – kropps- och rumsuppfattning, motorik, balans och samarbeta. Gestaltning och uttryck genom rörelse. Beatbox – använda kropp och röst som ett instrument.
  Lyssna – associera, uttrycka tankar, förmedla känslor och bilder som uppkommer vi musiklyssnande.

   

  Målet är att alla elever ska

  • Efter workshop har eleverna ett, i många fall, nytt intresse och fått lusten att gå vidare med det på egen hand. Genom en rolig gemensam aktivitet har de lärt sig ett nytt instrument, sig själv!
  • Fått en grundläggande inblick i en av de största musikkulturerna. Samtidigt har klassen gjort något annorlunda tillsammans och blivit en mer sammansvetsad grupp.
  • Möjlighet att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera, dansa och genom att lyssna till musik, skapa och kommunicera sina egna tankar och idéer.
  • En inblick i hur uttryck genom dans och musik ger identitet och gemenskap.
  • En inblick i framväxten av en kultur.
  • Programmen kan med fördel kopplas till: musik, svenska, idrott, SO, engelska, geografi, matematik

   

  FAKTA Beatbox & Dans

  ÅLDER: ÅK 1–9

  SPELTID: 2 x 45 min

  MAX PUBLIK: 30

  LOKAL: Beatbox: vanligt klassrum Dans: Idrottssal, aula, samlingslokal

  BYGG-/RIVTID: 20/20 min

  PRIS: 6 500 kronor exklusive moms per workshop, vid beställning av fler 6 000 kronor exklusive moms

  ÖVRIGT: Vid bokning av samma program, flera dagar i följd med tidig starttid och lång resa tillkommer logi och resa. I workshopen förekommer både svensk- och engelsktalande instruktörer anpassat deltagarnas språkkunskaper.

  (svenska)

  Workshop:

  Dans & rap/lyrik

  Eleverna får genom olika workshops i detta program verktyg att uttrycka känslor, åsikter och tankar både med kropp och röst. Klassvis får de en workshop i rap och en i dans. I breakdanceworkshop lär sig eleverna grundsteg om de är nybörjare och de som kan lite mer får slipa på sin teknik och vidareutveckla sina kunskaper. I rap/lyrik-workshoppen utgår eleven från sin egen korta text och får utifrån den lära sig rytmik och röstteknik och får en inblick i skrivprocessen bakom en låttext.

  Eleverna får klassvis en workshop i rap och en i breakdance. Undervisningen sker på ett sätt så att alla kan vara med – nybörjare lär sig grund – steg och grundteknik, medan elever med förkunskaper blir stöttade i att vidareutveckla dessa. Eleverna får även en inblick i en stor musikkultur, nya kulturuttryck och den livsstil som hiphop är. Ert projekt kan inledas eller avslutas med en föreställning.

   

  Eget skapande

  Rap/lyrik – använda sig av rytm, klang och dynamik och rösten som ett instrument för att uttrycka åsikter och känslor.

  Text – reflektera, använda ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

  Dans – kropps- och rumsuppfattning, motorik, balans och samarbeta. Gestaltning och uttryck genom rörelse.

  Lyssna – associera, uttrycka tankar, förmedla känslor och bilder som uppkommer vi musiklyssnande.

   

  Målet är att alla elever ska

  • möjlighet att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera, dansa och genom att lyssna till musik, skapa och kommunicera sina egna tankar och idéer
  • uppleva hur olika estetiska uttryck kan samspela genom musik, text och dans
  • en inblick i hur uttryck genom dans och musik ger identitet och gemenskap
  • en inblick i framväxten av en kultur
  • reflektera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
  • tillfälle att reflektera över livsfrågor till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer

  FAKTA Dans & rap/lyrik

  ÅLDER: ÅK 4–9 (förekommer engelska)

  SPELTID: 2 x 45 min

  MAX PUBLIK: 30

  LOKAL: Idrottssal, aula, samlingslokal

  BYGG-/RIVTID: 20/20 min

  PRIS: 6 500 kronor exklusive moms per workshop, vid beställning av fler 6 000 kronor exklusive moms

  ÖVRIGT: Vid bokning av samma program, flera dagar i följd med tidig starttid och lång resa tillkommer logi. I workshopen förekommer både svensk- och engelsktalande instruktörer anpassat deltagarnas språkkunskaper.

  (english)

  Workshop:

  Beatbox & Dance

  In this workshop program the students learn a new instrument, them selves. With voice and body as tools they get an opportunity to express themselves in a new way. In both dance and beatbox workshop the students are permitted to play their way to new knowledge of rhythm and movement. They also get an insight into an important music culture, new ways to express and the lifestyle that is Hip Hop.

   

  Arrangement

  The students get to use themselves as musical instruments and learn to create rhythm and music with voice and body. Together with our professional instructors they can practice their way to knowledge in dancing and beatboxing.

   

  Creativity

  Dance – body- and room awareness, balance and cooperation. Expression through movement..

  Beatbox – using body and voice as a musical asset.

  More – association, expressen thoughts, konvex/express feelings and imagery associated with music,

   

  Goals

  • After the workshop the students have a new new interest and the desire to go on and learn on their own.
  • A basic insight in one of the biggest music cultures. And they have done something different together and becomes a more solid group.
  • Participate in a music creating context; thorigh doing, creating, listening, and communicating their own thought and ideas.
  • See how expression through dancing and music gives identity and community.

  More information Dance & Beatbox

  AGE: 6-16 years old

  DURATION: 2 x 45 min

  MAX PARTICIPANT: 30

  PLACE REQUIREMENTS: sporthall, auditorium, classroom

  SETUP and TAKE DOWN: 20/20 min

  PRICE: 6 500 kr for one workshop, more than one workshop same day 6 000 kr / workshop incl the first. (tax 25% added)

  ADDITIONAL INFORMATION: Regarding bookings over more than one day or with early starts and long travel time, accommodation and travel costs are added.

  Please contact us for more information or any questions you might have.

  (english)

  Workshop:

  Dance & rap/lyrical

  In this workshop program the students learn a new skill, Rapping, writing text, test ideas and rhymes,. With voice and body as tools they get an opportunity to express themselves in a new way. In both dance and rap workshop the students are permitted to play their way to new knowledge of rhythm and movement. They also get an insight into an important music culture, new ways to express and the lifestyle that is Hip Hop.

   

  Arrangement

  The students get to use their voice, mind and body to express them selves, learn to create rhythm and music. Together with our professional instructors they can practice their way to knowledge in dancing and rapping.

   

  Creativity

  Dance – body- and room awareness, balance and cooperation. Expression through movement..

  Rap/lyrical– using voice and writing texts/rhymes.

  More – association, expressen thoughts, konvex/express feelings and imagery associated with music,

   

  Goals

  • After the workshop the students have a new new interest and the desire to go on and learn on their own.
  • A basic insight in one of the biggest music cultures. And they have done something different together and becomes a more solid group.
  • Participate in a music creating context; thorigh doing, creating, listening, and communicating their own thought and ideas. 
  • See how expression through dancing and music gives identity and community.

  More information Dance & Beatbox

  AGE: 6-16 years old

  DURATION: 2 x 45 min

  MAX PARTICIPANT: 30

  PLACE REQUIREMENTS: sporthall, auditorium, classroom

  SETUP and TAKE DOWN: 20/20 min

  PRICE: 6 500 kr for one workshop, more than one workshop same day 6 000 kr / workshop incl the first. (tax 25% added)

  ADDITIONAL INFORMATION: Regarding bookings over more than one day or with early starts and long travel time, accommodation and travel costs are added.

  Please contact us for more information or any questions you might have.

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • MANY YEARS EXPERIENCE

  WORKING WITH YOUNG PEOPLE

  Why go and meet your friends in the street when you have Playstation and iPad in your room and you can meet on the cell phone and the social media? Freestyle Phanatix’ workshops inspire the participants to get off the couch and away from the screen. At the same time, the instructors convey a positive mindset that starts off in their own experiences and the original, positive values in hiphop which they invite the participants to reflect on.

  Freestyle Phanatix have great experience in making kids work together, whatever their groups and social background, and give them a good and memorable experience. The instructors often become role models for the young people they meet.
  Freestyle Phanatix makes workshops both as an event in itself and in connection with shows. We also make teaching courses, for instance in connection with holiday activities.
  Workshops are mainly dancing, but also deal with the other branches of hiphop; human beatboxing, DJ’ing and rapping.

  VOICES

  ”Karsten and Kim had an outstanding take on the kids. They knew when to stop and when to press them into performing more than they thought they could. The workshop took the moves of breakdancing apart so you could appreciate all the hard work of the dancers. The workshop definitely inspired some of the kids to continue working with the elements – and probably gave them the courage to venture into strength training! Even the more leaned-back grown-ups were impressed. The kids were thrilled. The best part of it was that some of the kids were so inspired that they wanted to be on stage themselves. Credits to Freestyle Phanatix for making the kids feel safe and inspiring them to make moves in front of 200 spectators. A great day. Thanks.” – Kristina Bendeke, Frederiksberg Library