• SKAPANDE SKOLA /WORKSHOPS

  Corona/COVID-19 info

  Vi erbjuder live streaming av workshops och föreställningar,

  kontakta oss för mer information om det!

  We do offer live-streaming of workshops and performances,

  please contact us for more information!

  Video below. For more information in English please contact us.

  Freestyle Phanatix erbjuder antingen workshop eller föreställning kombinerad med workshop. Välkommen att prata med oss om vilket upplägg som skulle passa bäst för er!

  Workshop:

  Dans & rap/lyrik

  Eleverna får genom olika workshops i detta program verktyg att uttrycka känslor, åsikter och tankar både med kropp och röst. Klassvis får de en workshop i rap och en i dans. I breakdanceworkshop lär sig eleverna grundsteg om de är nybörjare och de som kan lite mer får slipa på sin teknik och vidareutveckla sina kunskaper. I rap/lyrik-workshoppen utgår eleven från sin egen korta text och får utifrån den lära sig rytmik och röstteknik och får en inblick i skrivprocessen bakom en låttext.

  Eleverna får klassvis en workshop i rap och en i breakdance. Undervisningen sker på ett sätt så att alla kan vara med – nybörjare lär sig grund – steg och grundteknik, medan elever med förkunskaper blir stöttade i att vidareutveckla dessa. Eleverna får även en inblick i en stor musikkultur, nya kulturuttryck och den livsstil som hiphop är. Ert projekt kan inledas eller avslutas med en föreställning.

   

  Eget skapande

  Rap/lyrik – använda sig av rytm, klang och dynamik och rösten som ett instrument för att uttrycka åsikter och känslor.

  Text – reflektera, använda ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

  Dans – kropps- och rumsuppfattning, motorik, balans och samarbeta. Gestaltning och uttryck genom rörelse.

  Lyssna – associera, uttrycka tankar, förmedla känslor och bilder som uppkommer vi musiklyssnande.

   

  Målet är att alla elever ska
  • möjlighet att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera, dansa och genom att lyssna till musik, skapa och kommunicera sina egna tankar och idéer
  • uppleva hur olika estetiska uttryck kan samspela genom musik, text och dans
  • en inblick i hur uttryck genom dans och musik ger identitet och gemenskap
  • en inblick i framväxten av en kultur
  • reflektera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
  • tillfälle att reflektera över livsfrågor till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer
  FAKTA Dans & rap/lyrik

  ÅLDER: ÅK 6–9

  PERIOD: HT-18, VT-19

  SPELTID: 2 x 45 min

  MAX PUBLIK: 30

  LOKAL: Idrottssal, aula, samlingslokal

  BYGG-/RIVTID: 20/20 min

  PRIS: 6 500 kronor exklusive moms per workshop, vid beställning av fler 6 000 kronor exklusive moms

  ÖVRIGT: Vid bokning av samma program, flera dagar i följd med tidig starttid och lång resa tillkommer logi. Kontakta producenten för mer information. Rap/lyrik-workshopparna är på engelska, i dansworkshoppen förekommer både svensk- och engelsktalande instruktörer.

  Workshop:

  Dans & beatbox

  I detta program får eleverna lära sig ett nytt instrument, sig själv. Med röst och kropp som verktyg får de möjlighet att uttrycka sig på ett nytt sätt. I både dans- och beatboxworkshopen får eleverna också leka sig fram till nya kunskaper om rytm och rörelse. Eleverna får även en inblick i en stor musikkultur, nya kulturuttryck och den livsstil som hiphop är.

  Upplägg

  Eleverna får använda sig själv som instrument och lära sig att skapa rytmer och musik med röst och kropp. Tillsammans med våra professionella instruktörer får de praktiskt prova sig fram till kunskap inom dans och beatbox.

   

  Eget skapande

  Dans – kropps- och rumsuppfattning, motorik, balans och samarbeta. Gestaltning och uttryck genom rörelse.

  Beatbox – använda kropp och röst som ett instrument.

  Lyssna – associera, uttrycka tankar, förmedla känslor och bilder som uppkommer vi musiklyssnande.

   

  Målet är att alla elever ska
  • Efter workshop har eleverna ett, i många fall, nytt intresse och fått lusten att gå vidare med det på egen hand. Genom en rolig gemensam aktivitet har de lärt sig ett nytt instrument, sig själv!
  • Fått en grundläggande inblick i en av de största musikkulturerna. Samtidigt har klassen gjort något annorlunda tillsammans och blivit en mer sammansvetsad grupp.
  • Möjlighet att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera, dansa och genom att lyssna till musik, skapa och kommunicera sina egna tankar och idéer.
  • En inblick i hur uttryck genom dans och musik ger identitet och gemenskap.
  • En inblick i framväxten av en kultur.
  Programmen kan med fördel kopplas till
  • musik
  • svenska
  • idrott
  • SO
  • engelska
  • geografi
  • matematik
  FAKTA Dans & beatbox

  ÅLDER: ÅK F–9

  PERIOD: HT-18, VT-19

  SPELTID: 2 x 45 min

  MAX PUBLIK: 30

  LOKAL: Idrottssal, aula, samlingslokal

  BYGG-/RIVTID: 20/20 min

  PRIS: 6 500 kronor exklusive moms per workshop, vid beställning av fler 6 000 kronor exklusive moms

  ÖVRIGT: Vid bokning av samma program, flera dagar i följd med tidig starttid och lång resa tillkommer logi. Kontakta producenten för mer information.

   
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • MANY YEARS EXPERIENCE

  WORKING WITH YOUNG PEOPLE

  Why go and meet your friends in the street when you have Playstation and iPad in your room and you can meet on the cell phone and the social media? Freestyle Phanatix’ workshops inspire the participants to get off the couch and away from the screen. At the same time, the instructors convey a positive mindset that starts off in their own experiences and the original, positive values in hiphop which they invite the participants to reflect on.

  Freestyle Phanatix have great experience in making kids work together, whatever their groups and social background, and give them a good and memorable experience. The instructors often become role models for the young people they meet.
  Freestyle Phanatix makes workshops both as an event in itself and in connection with shows. We also make teaching courses, for instance in connection with holiday activities.
  Workshops are mainly dancing, but also deal with the other branches of hiphop; human beatboxing, DJ’ing and rapping.

  VOICES

  ”Karsten and Kim had an outstanding take on the kids. They knew when to stop and when to press them into performing more than they thought they could. The workshop took the moves of breakdancing apart so you could appreciate all the hard work of the dancers. The workshop definitely inspired some of the kids to continue working with the elements – and probably gave them the courage to venture into strength training! Even the more leaned-back grown-ups were impressed. The kids were thrilled. The best part of it was that some of the kids were so inspired that they wanted to be on stage themselves. Credits to Freestyle Phanatix for making the kids feel safe and inspiring them to make moves in front of 200 spectators. A great day. Thanks.” – Kristina Bendeke, Frederiksberg Library

All Posts
×